UB

 

RMN al PCB

Parc Científic de Barcelona

Campus Diagonal - UB

Baldiri Reixac 10

08028 Barcelona

+34 93 403 44 66

+34 93 403 44 65

info@rmn.ub.edu

 

RMN a Químiques

Facultat de Químiques

Campus Diagonal - UB

Avd. Diagonal 647

08028 Barcelona

+34 93 402 13 24

+34 93 402 13 30

info@rmn.ub.edu

 

RMN a Farmàcia

Facultat de Farmàcia

Campus Diagonal - UB

Avinguda Joan XXIII, s/n

08028 Barcelona

+34 93 402 18 91

info@rmn.ub.edu

 

Links

B800 al PCB

La Unitat d'RMN és un servei supra-departamental de suport a la investigació, que gestiona els espectròmetres de Ressonància Magnètica Nuclear de la Universitat de Barcelona. Els equips i prestacions de la Unitat són accessibles no només a tots els investigadors del grup UB, sinó també a investigadors externs procedents de centres públics o privats.

La Unitat d'RMN té el seu origen en el servei interdepartamental d'RMN, creat el 1982. El 1990 es va integrar als Serveis Científic-Tècnics, actualment Centres Científic i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB). El 2002 es va impulsar la creació de la Instal.lació Científica Singular anomenada Laboratori d'RMN de la Universitat de Barcelona (LRB). Des del 2005, igual que la resta dels Centres Científic Tecnològics, disposa de la certificació ISO 9001-2008.

B800 al PCB Actualment, la Unitat disposa d'onze instruments de RMN. Amb ells es presta servei a uns 400 usuaris, dels quals un 30% procedeixen de centres públics o privats externs a la Universitat de Barcelona. Els espectròmetres d'RMN estan distribuïts en tres laboratoris, ubicats a la Facultat de Químiques, Facultat de Farmàcia i a l'edifici Cluster del Parc Científic de Barcelona (PCB). Les instal · lacions en l'edifici del PCB han estat especialment dissenyades per acollir equips d'RMN de molt alt camp i elevades prestacions.

La configuració dels equips requereix que les mostres estiguin en solució. Podent-se realitzar, estudis de determinació estructural, de processos dinàmics i d'associació.

La disponibilitat de criosondes en l'equip de 800 i en un 600 MHz, permet un increment significatiu de la sensibilitat. Aquests dos equips tenen com a missió prioritària l'anàlisi de compostos d'elevat pes molecular (proteïnes, àcids nucleics ....). En un dels equips de 500 MHz es realitzen estudis per a la determinació d'associació entre proteïna i lligant. En el cas de molècules amb mida mitjana-petita, s'utilitzen preferentment els espectròmetres de 400 i 500 MHz. Un dels equips de 500 MHz compta amb un accessori de HRMAS per a la realització d'espectres amb mostres en fase gel o amb una mobilitat reduïda . Per a l'observació directa de heteronuclis es disposen de tres equips amb freqüències de: 600, 500 i 400 MHz. Els equips de 400 MHz disposen de canviadors automàtics de mostres en els quals els usuaris poden programar amb facilitat diversos experiments bidimensionals d'homo i heterocorrelació.

Els usuaris poden accedir a les prestacions de la Unitat en dues maneres complementaris entre si: en autoservei o per mitjà de la realització d'experiments per part del personal de la Unitat. L'accés a una forma de funcionament no és excloent de l'altra.

Per demanar la realització d'espectres per part del personal de la Unitat és suficient omplir una sol · licitud que acompanyi la mostra. Per a la utilització en mode d'autoservei s'ha de realitzar prèviament un dels cursos de formació que organitza regularment la unitat.

La Unitat d'RMN està oberta a l'establiment d'acords de col · laboració científica amb usuaris que necessitin un assessorament addicional sobre la tècnica de RMN. Aquests acords poden incloure no només la realització d'experiments especials, sinó també l'anàlisi de resultats, etc. En qualsevol cas, el personal de la Unitat està a disposició dels usuaris per recomanar els experiments i condicions més adequades en cada cas.

Podeu obtenir més informació pel que fa a les possibilitats de la tècnica de RMN i de les maneres d'accés, contactant amb nosaltres ja sigui per correu electrònic info@rmn.ub.es o telefònicament (93.403.44.64/66).