Bruker Digital Avance 800 MHz (2000)

 •  Imant sobrerefredat de 800 MHz (18.78 Tesles)
 •  Quatre canals de RF (tres amb un rang entre 6 i 1000 MHz i el quart canal amb un interval de 6 a 620 MHz)
 •  Generador de Polsos amb forma en tots els canals
 •  Unitat de Gradients a X, Y, Z
 •  Unitat de Control de Temperatura d'Alta Precisió:
  •  Sistema de condicionament de gasos amb un rang de treball de -10 ºC fins a +50 ºC
 •  Criosonda de triple ressonància TCI per a H-C/N-2H
  •  Bobina de gradients en Z
  •  Preamplificadors de 1H, 13C i 2H refredats
  • Sensibilitat de 1H >= 6000:1 (0,1% Etilbenzè en CDCL3)
 •  Ubicació: Parc Científic de Barcelona

 

Bruker Avance III 600 MHz (2010)


 •  Imant de 600 MHz (14.09 Tesles) UltraShieldPlus doblement apantallat
 • Cinc canals de RF, amb tres amplificadors lineals en un rang de 200-600 MHz (potències de 300w, 100w i 150w), i amb dos amplificadors lineals en un rang de 6-365 MHz amb 300w de potència.
 • Generador de Polsos amb forma en tots els canals
 • Sistema de Shims BOSS III
 • Unitat de Gradients a X, Y, Z
 • Criosonda de triple ressonància TCI per a H-C/N-2H
  • Bobina de Gradients en Z
  • Preamplificadors de 1H, 13C i 2H refredats
  • Sensibilitat de 1H >= 6000:1 (0,1% Etilbenzè en CDCL3)
 • Ubicació: Parc Científic de Barcelona
 •  

  Bruker Digital Avance 600 MHz (1999)

  •  Imant de 600 MHz (14.09 Tesles)
  • Tres canals de RF, amb un rang entre 6 i 1000 MHz. Amplificadors lineals en els tres canals
  • Generador de Polsos amb forma en cada un dels canals
  • Unitat de Gradients a X, Y, Z
  • Unitat de Control de Temperatura d'Alta Precisió:
   • Sistema de condicionament de gasos amb un rang de treball de -10 ºC fins a +50 ºC
   • Sistema de condicionament de gasos addicional amb un rang de treball de +20 ºC fins a -150 ºC
  • Sonda BBFO BB/19F - 1H/2H de 5mm amb Gradients a Z. Permet observació de 19F o altres nuclis en el rang 31P-15N; i observació o desacoblament de 1H. Disposa de sintonia automàtica ATM
   • Rang de Temperatura de treball entre -150ºC i +80ºC
   • Relació S/N en 1H = 650:1 (0,1% Etilbenzè en CDCL3)
   • Relació S/N en 13C = 335:1 8ASTM)
  • Ubicació: Parc Científic de Barcelona

   

  Varian Inova 500 MHz (actualitzat parcialment en el 2001)

  •  Imant de 500 MHz (11.74 Tesles)
  • Tres canals de RF. Amplificadors lineals en els tres canals
  • Generador de Polsos amb forma a tots els canals
  • Unitat de Gradients a Z
  • Accessori de Temperatura variable
  • Sonda: 5mm PFG Penta Probe per a triple detecció inversa o experiments de quàdruple ressonància 1H (13C/15N/31P) amb Gradients en Z
   • Rang de Temperatura de treball entre -10ºC i +70ºC
   • Relació S/N en 1H >= 755:1 (0,1% Etilbenzè en CDCL3)
  • Ubicació: Parc Científic de Barcelona

   

  Varian VNMRS500 MHz (2009)


  •  Imant US (Ultra Shield) de 500 MHz (11.74 Tesles)
  •  Camp Magnètic residual de 5 Gauss a 0.9m del centre de l'Imant
  • Dos canals de RF. (Direct Drive)
  • Unitat de Gradients en Z
  • Amplificador de Polsos y Generador de Polsos amb forma en cada un dels canals
  • Accessori de Temperatura variable
  • Sonda: 5mm One Probe 1H i 13C (sintonizable en altres nuclis)
   • Equipada amb Gradients a Z
   • Rang de Temperatura de treball entre -80ºC i +130ºC
   • Relació S/N en 1H >= 670:1 (0,1% Etilbenzè en CDCL3)
   • Relació S/N en 13C >= 220:1 (ASTM)
  • Ubicació: Parc Científic de Barcelona

   

  Varian Mercury 400 MHz PCB (2001)

  • Imant AS (Active Shield) de 400 MHz (9.39 Tesles).
  •  Camp Magnètic residual de 5 Gauss a 0.9m del centre de l'Imant
  • Dos canals de RF (75 y 125W)
  • Unitat de Gradients a Z Performa I
  • Modulador de fase per a generar polsos amb forma
  • Unitat de control de temperatura
  • Sonda de banda ampla ATB 1H/19F/X de 5 mm., amb elevada tolerància a canvis de dissolvents tant en observació de 1H com 13C
   • Gradients a Z
   • Rang de Temperatura: -80 ºC fins a +130 ºC
   • Relació S/N: en 1H >= 210:1 (0,1% Etilbenzè en CDCL3)
   • Relació S/N: en 13C >= 150:1 (ASTM)
  • Canviador automàtic de 50 mostres
  • Experiments de 1H, 13C, 19F amb varietat de condicions
  • Realització automàtica d'experiments bidimensionals bàsics, amb i sense Gradients (COSY, TOCSY, NOESY, HSQC, HMBC, ...)
  • Ubicació: Parc Científic de Barcelona

   

  Varian Mercury 400 MHz Químiques (2003)

  • Imant AS (Active Shield) de 400 MHz (9.39 Tesles)
  •  Camp Magnètic residual de 5 Gauss a 0.9m del centre de l'Imant
  • Dos canals de RF (75 y 125W)
  • Unitat de Gradients a Z Performa I
  • Modulador de fase para generar polsos amb forma
  • Unitat de control de temperatura
  • Sonda de banda ampla ATB 1H/19F/X de 5 mm., amb elevada tolerància a canvis de dissolvents en observació de 1H i 13C
   • Gradients a Z
   • Rang de Temperatura: -80 ºC fins a +130 ºC
   • Relació S/N: en 1H >= 210:1 (0,1% Etilbenzè en CDCL3)
   • Relació S/N: en 13C >= 150:1 (ASTM)
  • Canviador automàtic de 50 mostres
  • Experiments de 1H, 13C, 19F amb varietat de condicions. Realització automàtica d'experiments bidimensionals bàsics, amb i sense Gradients (COSY, TOCSY, NOESY, HSQC, HMBC, ...)
  • Ubicació: Facultat de Químiques

   

  Bruker 400 MHz Avance III equipat amb criosonda (2014)

  • Imant de 400 MHz ultra apantallat ( 9.39 Tesles).
  • Tres canals de RF. Crioamplificadors en els tres canals.
  • Sintonització automàtica ATM.
  • Generador de Polsos amb forma en cada un dels canals.
  • Unitat de Gradients en Z.
  • Unitat de Control de Temperatura:
  •   Sistema de condicionament de gasos amb un rang de treball de 25 oC fins a +80 oC
  • Criosonda Prodigy TCI de 5 mm CPPBBO BB 1H/19F/D de triple resonància amb desacoblament de 2H. Detecció inversa i directa. Broad band des de 15N fins 31P. Permet la detecció inversa/detecció directa de manera automàtica. Sensibilitat 2-3 vegades més alta en X-nuclis i 2 vegades més alta en 1H/19F respecte d´una sonda convencional.
   • Relació S/N en 1H >= 1050:1 (0,1% Etilbenzè en CDCL3)
   • Relació S/N en 19F >= 1330:1 (0,05% TFT en C6D6)
   • Relació S/N en 13C >= 475:1 (40% dioxà en 60% benzè)
   • Relació S/N en 31P >= 300:1 (0.0485 M TPP en CDCL3)
  • Ubicació: Facultat de Químiques

   

  Varian VNMRS 400 MHz Farmàcia (2006)

  • Imant AS (Active Shield) de 400 MHz (9.39 Tesles)
  •  Camp Magnètic residual de 5 Gauss a 0.9m del centre de l'Imant
  • Dos canals de RF (Direct Drive)
  • Unitat de Gradients a Z
  • Modulador de fase per a generar polsos amb forma
  • Unitat de control de temperatura
  • Sonda de banda ampla SW 1H, 19F, 13C, 31P o 1H/19F/X de 5mm.
   • Gradients a Z
   • Rang de Temperatura: -80 ºC fins a +130 ºC
   • Relació S/N: en 1H >= 210:1 (0,1% Etilbenzè en CDCL3)
   • Relació S/N: en 13C >= 150:1 (ASTM)
  • Canviador automàtic de 9 mostres
  • Experiments de 1H, 13C, 19F amb varietat de condicions. Realització automàtica d'experiments bidimensionals bàsics, amb i sense Gradients (COSY, TOCSY, NOESY, HSQC, HMBC, ...)
  • Ubicació: Facultat de Farmàcia

   

  Varian Mercury 400 MHz Farmàcia (2003)

  • Imant AS (Active Shield) de 400 MHz (9.39 Tesles)
  •  Camp Magnètic residual de 5 Gauss a 0.9m del centre de l'Imant
  • Dos canals de RF (75 y 125W)
  • Unitat de Gradients a Z Performa I
  • Modulador de fase para generar polsos amb forma
  • Unitat de control de temperatura
  • Sonda de banda ampla ATB 1H/19F/X de 5 mm., amb elevada tolerància a canvis de dissolvents en observació de 1H i 13C
   • Gradients a Z
   • Rang de Temperatura: -80 ºC fins a +130 ºC
   • Relació S/N: en 1H >= 210:1 (0,1% Etilbenzè en CDCL3)
   • Relació S/N: en 13C >= 150:1 (ASTM)
  • Canviador automàtic de 50 mostres
  • Experiments de 1H, 13C, 19F amb varietat de condicions. Realització automàtica d'experiments bidimensionals bàsics, amb i sense Gradients (COSY, TOCSY, NOESY, HSQC, HMBC, ...)
  • Ubicació: Facultat de Farmàcia