Unitat d'RMN

Parc Científic de Barcelona

Campus Diagonal - UB

Baldiri Reixac 10

08028 Barcelona

+34 93 403 44 66

+34 93 403 44 65

info@rmn.ub.edu

 

FDA

La Food and Drug Administration (FDA) dels Estats Units ha avaluat positivament els anàlisis realitzats a la Unitat d'RMN dels Centres Científics i Tecnològics (CCiTUB). Aquest reconeixement s'ha obtingut com a resultat de la inspecció que es va dur a terme als CCiTUB els passats 12 i 13 de novembre de 2009.

 

ISO 9001

La Unitat d'RMN dels Centres Científics i Tecnològics (CCiTUB) disposa de la certificació ISO 9001:2000. Aquesta certificació ha estat atorgada per l'entitat Applus per a les activitats de suport a la recerca pública i privada així com la prestació de serveis analítics, tècnics i altres.

 

Què podem fer?

Els equips disponibles treballen amb mostres en solució i per tant, cal que la mostra sigui soluble preferentment en dissolvent deuterat. A tall d'exemple, s'indiquen les següents possibilitats:

  • Determinació estructural, amb la interpretació d'espectres per a la identificació o confirmació d'estructures. Anàlisis per al registre REACH.
  • Treballs realitzats d'acord amb procediments normalitzats per a l'anàlisi d'APIs segons els requeriments de la USP, Farmacopea Europea, ASTM. Posada a punt i validació de metodologies d'anàlisi per RMN.
  • Anàlisi d'estructures complexes (productes naturals, compostos d'interès biològic, etc).
  • Detecció de productes minoritaris. Anàlisi quantitativa.
  • Seguiment de processos, cinètiques.
  • Estudis de "Screnning" per a determinació d'associacions Lligant-Receptor.

La majoria de les anàlisis per als compostos de pes molecular mitjà-baix es realitzen en equips de 400 i 500 MHz i si la complexitat ho requereix en els espectròmetres de 600 i 800 MHz.